GMINA OSIECZNA

logo04

Operacja zrealizowana  w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem  w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub relaksacyjnej, lub kulturalnej, w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury.

Gmina Osieczna zrealizowała operację pn. „Modernizacja instalacji c.o. oraz montaż zestawu do projekcji multimedialnej na sali widowiskowej w Osiecznej”.

W wyniku realizacji operacji został osiągnięty cel szczegółowy: „Stworzenie nowoczesnego miejsca do kulturalnych spotkań mieszkańców w Osiecznej”.

Kwota dofinansowania: 20.129,00 zł co stanowi 63,63% kosztów kwalifikowanych operacji.
Łączny koszt inwestycji: 38.911.37 zł brutto. 

Biuletyn Informacji Punlicznej

epuap

crv

PION

MapaGminy

logo FE

Przypięte

Kapele baner


baner grzyb


autobus


porady prawne


nieczystosciplynne

Polecane strony

inicjatywa obywatel

kdr logopupstarogard

starostwo powiatowe

um wojpom

eu logo