GMINA OSIECZNA

logo04

Operacja zrealizowana  w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem  w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub relaksacyjnej, lub kulturalnej, w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury.

Gmina Osieczna zrealizowała operację pn. „Modernizacja instalacji c.o. oraz montaż zestawu do projekcji multimedialnej na sali widowiskowej w Osiecznej”.

W wyniku realizacji operacji został osiągnięty cel szczegółowy: „Stworzenie nowoczesnego miejsca do kulturalnych spotkań mieszkańców w Osiecznej”.

Kwota dofinansowania: 20.129,00 zł co stanowi 63,63% kosztów kwalifikowanych operacji.
Łączny koszt inwestycji: 38.911.37 zł brutto. 

Biuletyn Informacji Punlicznej

epuap

crv

PION

MapaGminy

logo FE

Przypięte

Kapele baner


baner grzyb


autobus


porady prawne


nieczystosciplynne


powszechny spis rolny

Polecane strony

inicjatywa obywatel

kdr logopupstarogard

starostwo powiatowe

um wojpom

 

polska strefa inwestycji