logo UE lader prow

"Modernizacja instalacji c.o. oraz montaż zestawu do projekcji multimedialnej na sali widowiskowej w Osiecznej"

 

Operacja zrealizowana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Łączny koszt inwestycji: 38.911,37 zł brutto.