0003

W dniu 6 września w siedzibie OSP Skarszewy miało miejsce podpisanie porozumień  między wicemarszałkiem woj. pomorskiego Ryszardem Świlskim a wójtami i burmistrzami 21 gmin  z terenu województwa na dofinansowanie zakupu wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych. Dwie jednostki z terenu naszej Gminy działające w systemie KSRG: OSP Osieczna i OSP Szlachta  pozyskane środki przeznaczą na zakup umundurowania.