GMINA OSIECZNA

herb gminy 

OBWIESZCZENIE
o podjęciu uchwały o przystąpieniu
do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Osieczna

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020.0.293 t.j.)  oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021.0.247t.j.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Osieczna UCHWAŁY NR XVII/90/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Osieczna.

Zainteresowani mogą składać wnioski do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osieczna.

Wnioski należy kierować do Wójta Gminy Osieczna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12  maja 2021 r., w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Osieczna: ul. Plac 1000-lecia 1, 83-242 Osieczna, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pomocą platformy ePUAP.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wójt Gminy Osieczna
/-/  Stanisław Stosik

Do pobrania:
Wzór wniosku do studium (plik .pdf)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Biuletyn Informacji Punlicznej

epuap

crv

PION

MapaGminy

logo FE

Przypięte

Kapele baner


baner grzyb


autobus


porady prawne


nieczystosciplynne


powszechny spis rolny


nsp 2021

Polecane strony

inicjatywa obywatel

kdr logopupstarogard

starostwo powiatowe

um wojpom

 

polska strefa inwestycji