herb gminy 

OBWIESZCZENIE
o podjęciu uchwały o przystąpieniu
do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego Gminy Osieczna

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2020.0.293 t.j.)  oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2021.0.247t.j.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Osieczna UCHWAŁY NR XVII/90/2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Osieczna.

Zainteresowani mogą składać wnioski do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osieczna.

Wnioski należy kierować do Wójta Gminy Osieczna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12  maja 2021 r., w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Osieczna: ul. Plac 1000-lecia 1, 83-242 Osieczna, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub za pomocą platformy ePUAP.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wójt Gminy Osieczna
/-/  Stanisław Stosik

Do pobrania:
Wzór wniosku do studium (plik .pdf)

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych