GMINA OSIECZNA

 

logoGmina Osieczna położona jest w południowo-zachodniej części województwa pomorskiego w powiecie starogardzkim. Otoczona jest lasami sosnowymi Borów Tucholskich. Powierzchnia gminy wynosi 12.326 ha, z czego ok. 77% stanowią lasy. Graniczy z gminami: Kaliska. Lubichowo, Osiek, Śliwice oraz miastami: Czersk i Czarna Woda.

Gmina składa się z ośmiu sołectw:

  • Osieczna (wieś: Osieczna, Leśnictwo Leśny Dwór, Leśnictwo Owcze Błota, Leśnictwo Osieczna, Wybudowanie Osieczna, Sekretarzówka Osieczna, Starzyska),
  • Szlachta (wieś: Szlachta),
  • Osówek (wieś: Osówek, Osówek Pólko, Leśnictwo Szary Kierz),
  • Długie (wieś: Długie, Leśnictwo Długie, Cisiny),
  • Klaniny (wieś: Klaniny),
  • Duże Krówno (wieś: Duże Krówno, Małe Krówno),
  • Zdrójno (wieś: Zdrójno, Nowy Dwór),
  • Zimne Zdroje (wieś: Zimne Zdroje, Jastrzębie).


Największe z nich to Osieczna i Szlachta, zamieszkuje w nich ok. 65% ludności gminy, a to za sprawą istniejących zakładów przetwórczych, instytucji obsługi ludności. Siedzibą administracji samorządowej gminy wiejskiej jest wieś Osieczna.
Teren gminy charakteryzuje się urozmaiconym krajobrazem. Został on ukształtowany podczas ostatniej epoki lodowcowej, zwanej zlodowaceniem bałtyckim (ok. 15 tys. lat p.n.e.). Wówczas to lodowiec nasunął się z okolic dzisiejszej Skandynawii, przywlekając i osadzając na terenie Pomorza olbrzymie ilości materiału skalnego w postaci głazów narzutowych, żwirów i glin zwałowych.
Na terenie gminy znajduje się kilkanaście zbiorników wody stojącej. Największe to Jez. Długie (pow. 55 ha max głębokość 2 m). W gminie występują 3 cieki wodne: Brzezianek, Prusina, Święta Struga i Wda (Czarna Woda). Do pospolitych gatunków zamieszkujących wszelkiego typu wody stojące i płynące należą: ciernik, cierniczek, szczupak. Zbiorniki wody stojącej zamieszkiwane są przez karasia, karasia srebrzystego, krąpia, płoć, wzdręgę, lina, okonia i węgorza.
Lasy stanowią ok. 77 % ogólnej powierzchni gminy, z czego przeważająca część to Bory Tucholskie. Większość obszarów leśnych porastają sosny, ponadto spotyka się tu buki, świerki, modrzewie, lipy i brzozy. Innymi, znacznie mniejszymi kompleksami leśnymi są zbiorowiska grądowe, a także olsy i zarośla wierzbowe. W lasach swoją ostoję znalazły zwierzęta. Ze zwierzyny grubej występują: jelenie, sarny, łosie, dziki i daniele. Obecnie na terenie gminy bytują liczne rodziny bobrów: na Brzezianku, na  Świętej Strudze, na Prusinie.
Do najpospolitszych gatunków awifauny na terenie gminy należą : zięba, piecuszek, sosnówka, bogatka, pierwiosnek, sójka, pełzacz leśny, dzięcioł duży, kos i drozd. W lasach liściastych i mieszanych występują tu również: rudzik, strzyżyk, kowalik, słowik szary. Bardzo nielicznie można spotkać dzięcioła czarnego, dzięcioła średniego i dzięcioła zielonego. Na granicach lasów i terenów otwartych można spotkać kukułkę, grzywacza, kruka, muszołowa, rzadziej natomiast: siniaka, jasrzębia, brodźca leśnego. Na typowych terenach otwartych licznie występują: skowronek, trznadel, dzwoniec, pliszka siwa i żółta, bocian białym, a także wrona siwa, gawron oraz szpak. Wody stojące i cieki są ostoją dla łabędzia niemego, krzyżówki, a także mewy śmieszki (Jez. Długie).

Biuletyn Informacji Punlicznej

epuap

crv

PION

MapaGminy

logo FE

Przypięte

Kapele baner


baner grzyb


autobus


porady prawne


nieczystosciplynne


powszechny spis rolny


nsp 2021

Polecane strony

inicjatywa obywatel

kdr logopupstarogard

starostwo powiatowe

um wojpom

 

polska strefa inwestycji