GMINA OSIECZNA

Lp. Imię i Nazwisko Stanowisko Nr pokoju Nr telefonu
1. Stanisław Stosik Wójt Gminy 58 5881468
w. 13
2. Piotr Jędrzejewski Zastępca Wójta / Sekretarz Gminy 58 5881468 w. 14
3. Izabela Dulska Skarbnik Gminy 58 5881468 
w. 17
4. Katarzyna Dunst-Kelsz Inspektor ds. kadr zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych 58 5881468 
w. 18
5.

kontakt    

Piotr Jędrzejewski

Stanowisko ds. gospodarki przestrzennej i inwestycji  58 5881468
w. 14
6. Kamila Konwalska Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego 11 58 5881468 w. 15
7. Małgorzata Machnikowska Podinspektor ds. obsługi Rady Gminy oraz spraw obywatelskich 11  58 5881345
58 5881468 
w. 15
8. Henryk Krawczak Inspektor ds. drogownictwa, bezpieczeństwa i porządku publicznego, gospodarki wodnościekowej i rolnictwa 58 5881468 
w. 19
9. Małgorzata Włoch Podinspektor ds. podatków i opłat, księgowości oraz działalności gospodarczej, handlu i usług 10  58 5881468 
w. 12
10. Aneta Tutlewska Główny księgowy 10  58 5881468
w. 12
11. Agnieszka Klin Referent ds. obrotu nieruchomościami, gospodarki lokalowej i leśnictwa 58 5881468 
w. 19
12. Marcin Glaza Podinspektor ds. inwestycji 58 5881468   w. 18
13. Andrzej Wasielewski Referent ds. gospodarki odpadami 58 5881468
w. 16
14. Natalia Glaza Pomoc administracyjna 9  (sekretariat) 58 5881468
w. 10
15. Magdalena Szmaglińska Pomoc administracyjna 58 5881468
w. 20

Biuletyn Informacji Punlicznej

epuap

crv

PION

MapaGminy

logo FE

Przypięte

Kapele baner


baner grzyb


autobus


porady prawne


nieczystosciplynne


powszechny spis rolny


nsp 2021

Polecane strony

inicjatywa obywatel

kdr logopupstarogard

starostwo powiatowe

um wojpom

 

polska strefa inwestycji