GMINA OSIECZNA

BEZPŁATNA POMOC PRAWNA

Starostwo Powiatowe Starogardzie Gdańskim informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) Powiat Starogardzki od dnia 1 stycznia 2016 r. realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

LISTA PUNKTÓW ŚWIADCZĄCYCH NIEODPŁATNĄ POMOC PRAWNĄ

Lp Adres punktu świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej Harmonogram przyjęć beneficjentów ustawy
(dni i godziny)
miejscowość ulica, nr domu kod pocztowy dni przyjęć

godziny przyjęć

1. Czarna Woda ul. Mickiewicza 7 83-262
Czarna Woda
poniedziałek

1300 - 1700

wtorek - piątek

1100 - 1500

2. Skarszewy ul. Szkolna 9 83-250
Skarszewy
poniedziałek, środa, czwartek, piątek

800 - 1300

wtorek

1200 - 1700

3. Skórcz ul. Główna 28 83-220
Skórcz
poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek

1000 - 1400

środa

1400 - 1800

4. Starogard Gdański ul. Kanałowa 3 83-200
Starogard Gdański
poniedziałek – piątek

730 - 1130

5. Starogard Gdański ul. Kanałowa 3 83-200
Starogard Gdański
poniedziałek - piątek

1130 - 1530

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

 • młodzież do 26. roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby, które ukończyły 65. lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

CO OBEJMUJE?

Pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

ZAKRES ŚWIADCZENIA POMOCY PRAWNEJ:

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,
 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 • prawa cywilnego,
 • spraw karnych,
 • spraw administracyjnych,
 • ubezpieczenia społecznego,
 • spraw rodzinnych,
 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Biuletyn Informacji Punlicznej

epuap

crv

PION

MapaGminy

logo FE

Przypięte

Kapele baner


baner grzyb


autobus


porady prawne


nieczystosciplynne


powszechny spis rolny


nsp 2021

Polecane strony

inicjatywa obywatel

kdr logopupstarogard

starostwo powiatowe

um wojpom

 

polska strefa inwestycji