GMINA OSIECZNA

O B W I E S Z C Z E N I E

W ó j t   G m i n y    O s i e c z n a    na podstawie  Uchwały       Nr XXXVI/193/2014  Rady Gminy Osieczna   z dnia 06 listopada 2014 r.  ogłasza taryfy  opłaty za wodę pobieraną z wodociągów wiejskich stanowiących własność Gminy Osieczna, które będą obowiązywać od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

     1 m ³ dostarczanej wody  2,51 zł ( netto) + VAT

 
                                                                                         Wójt Gminy
                                                                            /-/ mgr Stanisław Stosik

Biuletyn Informacji Punlicznej

epuap

crv

PION

MapaGminy

logo FE

Przypięte

Kapele baner


baner grzyb


autobus


porady prawne


nieczystosciplynne


powszechny spis rolny


nsp 2021

Polecane strony

inicjatywa obywatel

kdr logopupstarogard

starostwo powiatowe

um wojpom

 

polska strefa inwestycji