GMINA OSIECZNA

 

Informacja o wywozie nieczystości płynnych z terenu Gminy Osieczna

Urząd Gminy Osieczna przypomina, że właściciele nieruchomości, na których ścieki gromadzone są w zbiornikach bezodpływowych, zobowiązani są do udokumentowania, w formie umowy, korzystanie z usług przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Informujemy, że w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Zgodnie z wymienioną ustawą, w przypadku podjęcia przez gminę czynności kontrolnych władający nieruchomością ma obowiązek przedstawić umowę zawartą z uprawnionym podmiotem posiadającym zezwolenie na opróżnianie szamb i wywóz ścieków oraz dowody opłat za wykonaną usługę.

Na terenie Gminy Osieczna zezwolenie na wywóz nieczystości ciekłych posiadają:

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe
„POZ-TRANS” Przemysław Pozorski
ul. Rzepiczna 2
89-504 Legbąd
tel. 696 017 716

 

Z.U.L Antoni Ossowski
Starzyska 1
83-242 Osieczna
tel. 691 932 520


Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 
Wiesław Szczygielski
ul. Kociewska 30
83-240 Ocypel
tel. 694 572 191

 

Biuletyn Informacji Punlicznej

epuap

crv

PION

MapaGminy

logo FE

Przypięte

Kapele baner


baner grzyb


autobus


porady prawne


nieczystosciplynne


powszechny spis rolny


nsp 2021

Polecane strony

inicjatywa obywatel

kdr logopupstarogard

starostwo powiatowe

um wojpom

 

polska strefa inwestycji