Wójt Gminy Osieczna ogłasza przetarg nieograniczony ofertowy na sprzedaż ruchomości - samochód VOLKSWAGEN CARAVELLE T4 nr rej. GAE 9292, rok produkcji 1991, stanowiący własność Gminy Osieczna.

Załączniki:

  1. Zarządzenie Nr Or.0050.80.2014 z dnia 27.11.2014 roku w sprawie przetargu na sprzedaż ruchomości
  2. Załącznik nr 1 do zarządzenia - Ogłoszenie
  3. Załącznik nr 2 do zarządzenia - Regulamin przetargu