Ośrodek Pomocy Społecznej w Osiecznej informuje, że osoby zainteresowane możliwością odbierania żywności w ramach Programu Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020, Podprogram 2014, w dniach 08-09 grudnia 2014 w godz. 800-1700 mogą zgłaszać się do pracowników socjalnych w Ośrodku Pomocy Społecznej w celu zakwalifikowania do odbioru żywności.

Szczegóły ogłoszenia (plik pdf)